PLÁNOVANÉ AKCE

 

 • Účast jednotlivých tříd na festivalu JMP
 • Divadelní představení v MŠ
 • Plavecký výcvik
 • Sportovní školička
 • Návštěva s kulturním programem v domově pro seniory v Jičíně
 • Vánoční akce pořádané školkou
 • Karneval "Království pohádek" - 10. března 2017, od 15:30 hodin, KD Valdice
 • Lyžařská školička
 • Účast dětí z MŠ na pěvecké soutěži Novopacký Slavíček
 • Dětský den
 • Fotbalový turnaj mateřských škol
 • Rozloučení s předškoláky
 • Výlety do přírody i za poznáním

       

Podrobnější informace najdete vždy před konkrétní akcí na nástěnce.

Další informace o plánovaných akcích budou průběžně doplňovány.