Mateřská škola, Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice

 

Zápis dětí - kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2018

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2018/19 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179, odst.3), tj. v obci Valdice.
  2. Děti, které před začátkem školního roku 2018/19 dosáhnou nejméně třetího roku věku , pro něž není mateřská škola spádová, systémem od nejstaršího směrem k nejmladšímu.
  3. Děti, které před začátkem školního roku 2018/19 dosáhnou nejméně druhého roku věku, od nejstaršího směrem k nejmladšímu, do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 Žádost k přijetí ke stažení zde: Žádost o přijetí dítěte 2018