Od  roku 2016 nabízíme možnost platby za obědy a školkovné bezhotovostně . Pro další informace se zastavte u vedoucí školní jídelny Masákové.

 

 

ceny stravného od 1.9.2016

 

Mateřská škola, Valdice

Školní jídelna

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou staveny ceny stravného od 1. září 2016 takto:

 

Strávníci  3 - 6 let                                  přesnídávka..............................8,-Kč

/děti MŠ/                                             oběd........................................19,-Kč

                                                           svačinka....................................8,-Kč

                                                           ---------------------------------------
                                                           celkem.....................................35,-Kč

 

 

 

Strávníci 7 - 10 let                                 přesnídávka.............................8,- Kč

/děti MŠ/                                            oběd.......................................25,- Kč

                                                         svačinka.................................... 6,- Kč

                                                          ----------------------------------------

                                                         celkem....................................39,- Kč

 

 

 

Strávníci 7 - 10 let                                   oběd.........................................25,-Kč   

/ děti ZŠ/

 

 

 

Strávníci 11 - 14 let                                 oběd.........................................27,- Kč

      /děti ZŠ/

 

 

 

Cizí strávníci                                          oběd  .....    potraviny...................23,-Kč

                                                                                  osobní náklady..........18,-Kč

                                                                                  věcné náklady............10,-Kč

                                                                                                      zisk..........1,-Kč

                                                                                  -------------------------------------

                                                                                  celkem........................52,-Kč

 

 

 

Všechny výše uvedené kategorie dětí MŠ a ZŠ /kromě cizích strávníků/ hradí z ceny

oběda pouze potravinové náklady.

Do uvedené kategorie se dětský strávník zařazuje začátkem školního roku tj. vždy od

1. září příslušného školního roku. Tzn. jestliže požadovaného věku dovrší v době od

1. září do 31. srpna - spadá již celý tento školní rok do této /vyšší kategorie/.

 

ve Valdicích dne 29.6.2016