Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Aktuality > INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍMŠ bude od 12.4.2021 otevřena pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že budou rozděleny do dvou tříd v počtu nepřesahující 15 dětí v neměnné skupině. O tom, do které skupiny bude dítě zařazeno, budete jako zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím sms.

 

Testování dětí bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek ráno. Počítejte tyto dny se zdržením cca 20 min.

 

Dále bude MŠ otevřena pro děti jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, neb

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Distanční výuka k datu 9.4.2021 končí.

Doprovázející osoby vstupujte do budovy školy vždy na dobu nezbytně nutnou a se zakrytými dýchacími cestami respirátorem FFP2. U vchodu si vydezinfikujte ruce.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx.pdf