Drobečková navigace

Úvod > O školce > Aktuality > Zápis cizinci

Zápis cizinciZÁPIS DO MŠ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 - CIZINCI – UPRCHLÍCI
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na
území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je
určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – v MŠ Valdice je 4.7.2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть
подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування
на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про
перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем
перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців
призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня
2022 року – v MŠ Valdice je 4.7. 2022

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty z
ajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji
ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemci
v na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.
Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 če
rvnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – v MŠ Valdice je 4.7.2022

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_CZ_UK.docx

Potřebné dokumenty  k zápisu:
 K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
 doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
 potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
 žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Необхідні документи для реєстрації:
 Для огляду (а не копія) документ, що підтверджує особу дитини та особу законного представника (віза терпіння або тимчасового захисту);
 довідка про місце проживання дитини для визначення захворюваності;
 підтвердження педіатра з Чехії про обов’язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання;
 заява про вступ до дошкільної освіти.
Neobkhidni dokumenty dlya reyestratsiyi:
 Dlya ohlyadu (a ne kopiya) dokument, shcho pidtverdzhuye osobu dytyny ta osobu zakonnoho predstavnyka (viza terpinnya abo tymchasovoho zakhystu);
 dovidka pro mistse prozhyvannya dytyny dlya vyznachennya zakhvoryuvanosti;
 pidtverdzhennya pediatra z Chekhiyi pro obovʺyazkovu vaktsynatsiyu, imunitet abo protypokazannya;
 zayava pro vstup do doshkilʹnoyi osvity.