Drobečková navigace

Úvod > O školce > Aktuality > ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2022-23

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2022-23Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022-23 bude probíhat osobně dne 12. května 2022 od 9 - 11 hod. v ředitelně MŠ a od 14 - 16 hod. ve třídě Čtyřlístek.

K zápisu je potřeba přinést tyto dokumenty : Žádost o přijetí dítěte 2022.docx

                                                                        Zapis - Souhlas se zpracovanim osobnich udaju[1].docx

dále rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Kritéria pro přijetí:

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2022-2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3), podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 30. 12. 2022, pro něž je mateřská škola spádová. Systém od nejstaršího po nejmladší.
  3. Děti, které před začátkem školního roku 2022  – 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž není mateřská škola spádová, systémem od nejstaršího k nejmladšímu.
  4. Děti, které před začátkem školního roku 2022 - 2023 dosáhnou nejméně druhého roku věku, pro něž je mateřská škola spádová a do výše povoleného počtu dětí.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky bude termín upřesněn ( rozpětí 1.6.-15.7. 2022)