Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

od 2. května do 16. května 2021 

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Do mateřské školy prosím doručit:

Tyto dokumenty je možné stáhnout pod uvedenými odkazy, nebo si je po předchozí tel. domluvě vyzvednout v MŠ /493533340/.

Součástí žádosti je potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, nebo doložení dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto potvrzení se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Žádost  je možné do MŠ doručit těmito způsoby:

  1. Do datové schránky školy /zrigp7r/
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ms@valdice.cz Nelze zaslat prostý e-mail.
  3. Poštou na adresu: MŠ, Školní 144, Valdice 50711
  4. Osobním vložením do poštovní schránky v zalepené obálce a označením Zápis / schránka se nachází v ul. Školní 144, vchod do školní jídelny/
  5. Osobním podáním dne  12. 5. 2020 od 10,00 do 14,00 v budově MŠ - ředitelna

 

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí

na webových stránkách MŠ Valdice a na hlavních dveřích budovy MŠ

dne 26. 5. 2021

Před vydáním rozhodnutí o přijetí mají zákonní zástupci právo nahlédnout do spisu. Termín k nahlédnutí bude 25. 5. 2021 od 10,00 do 12,00 v kanceláři ředitelky.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Kritéria pro přijímání do MŠ:  KRITÉRIA K PŘIJETÍ do MŠ.docx