Mateřská škola. Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice

 

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2016/2017

O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., podle § 34 odst.3 ve znění pozdějších předpisů na zkušební pobyt 3 měsíců od 1. září 2016 takto:

Registrační číslo:

1   přijato                                                                     21 přijato

2  přijato                                                                      22   přijato                                                                

3   přijato                                                                     23  přijato   

4   přijato                                                                     24  přijato

5   přijato                                                                     25  přijato  

6   přijato                                                                     26  přijato

7   přijato                                                                     27  přijato

8   přijato                                                                     28  přijato

9   přijato                                                                     29  přijato 

10  přijato

11  přijato

12  přijato

13  přijato

14  žádost vzata zpět

15  přijato

16  přijato

17  přijato

18  přijato

19  přijato

20  přijato                         

Hřiště naší školky

Hřiště na jaře