Mateřská škola, Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2017/2018

O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 34 odst.3 ve znění pozdějších předpisů, na zkušební pobyt 3 měsíců od 1. září 2017 takto:

Registrační číslo:

1    přijato

2    přijato

3    přijato

4    přijato

5    přijato

6    přijato

7    přijato

8    přijato

9    přijato

10  přijato

11  přijato

12  přijato

13  přijato

14  přijato

15  přijato

16  přijato

17  přijato

18  přijato

19  přijato

20  přijato

 

      Ve Valdicích dne 26. 5. 2017                                            Za Mateřskou školu, Valdice: Věra Skrbková

 

 

Mateřská škola. Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice 

Hřiště naší školky

Hřiště na jaře