Mateřská škola. Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice

 

Mateřská škola, Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 34 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů , na zkušební pobyt 3 měsíců od 1. září 2018,takto:

Registrační číslo:

1    přijato

2    přijato

3    přijato

4    přijato

5    přijato

6    přijato

7    přijato

8    přijato

9    přijato

10  přijato

11  přijato

12  přijato

13  přijato

14  přijato

15  přijato

16  přijato

17  přijato

18  přijato

 

Ve  Valdicích dne 24. 5. 2018                                                      Za  Mateřskou školu,  Valdice: 

                                                                                                               Věra Skrbková, ředitelka

 

Hřiště naší školky

Hřiště na jaře