Drobečková navigace

Úvod > O školce

Mateřská škola, Valdice

Školní 144
507 11 Valdice
telefon 493 533 340
e - mail: ms@valdice.cz
 

Zřizovatel: Obec Valdice

Kurikulum Mateřské školy, Valdice

Škola je zaměřena na rozvoj individuální osobnosti dítěte v průběhu celého dne při všech činnostech, na spolupráci s rodinou, na vytvoření atmosféry pohody, radosti, tvořivosti a sounáležitosti. Podporuje zdravý fyzický a psychický vývoj dítěte přiměřeně k jeho věku.

Škola umožňuje zařazení dětí se zdravotními problémy, dětí z málo podnětného prostředí, dětí se sníženou psychosociální adaptabilitou. Prosazujeme právo na přístup do mateřské školy každému dítěti, jehož rodiče a rodina mají zájem. Speciální program zaměřujeme na děti vadně mluvící, zdravotně oslabené a zařazujeme do výchovné práce aktivity, které napomáhají zlepšení stavu. Spolupracujeme s dětskými a odbornými lékaři, se spec. pedagogy Pedagogické poradny Jičín, dle potřeby s SPC Trutnov.

Ve výchovné práci nabízíme dětem základní pravidla chování a jednání ve skupině, vytvoření vnitřního řádu, který by jim pomohl orientovat se v běžných životních situacích. Učíme děti tolerovat a přijímat děti handicapované a umět se v sociálně přijatelné formě prosadit.

Ve spolupráci s rodinou respektujeme rodinu jako partnera s porozuměním pro vlastní volbu výchovného stylu a životních hodnot u svých dětí. Pomáháme vytvořit podmínky pro citovou vazbu mezi rodičem a dítětem, umožňujeme vstup rodičům do MŠ, připravujeme společné akce s rodiči.

Nabízíme poradenskou činnost v oblasti výchovné, logopedické. Na pravidelné konzultace dle potřeby dojíždějí spec. pedagogové zaměření na vady výslovnosti, na předcházení a prevenci poruch učení, na výchovné problémy. Všechna opatření a diskuse s rodiči směřujeme vždy ve prospěch dítěte.

Ve vztahu k obci je mateřská škola otevřeným místem, které se snaží umocňovat pocit sounáležitosti a pevných vztahů k obci, k lidem zde žijících. Přispíváme ke kultuře v obci.

Charakteristika školy

Mateřská škola je čtyřtřídní, pavilonová, kapacita 106 dětí, oddělení s názvy "Berušky", "Čtyřlístek", Žabičky", "Koťata". V příspěvkové organizací vykonává činnost i školní jídelna. Pavilony a hospodářská budova jsou propojeny nově vybudovanou spojovací chodbou, budovy jsou vytápěny vlastní plynovou kotelnou. Celá škola je nově zateplena s novou fasádou ( rekonstrukce 2021-22). Škola je umístěna ve vesnici Valdice a je obklopena velkou zahradou. Výhodou je blízká krásná příroda ( park Libosad s Valdštejnskou lodžií, chráněná lokalita s vrchem Zebínem, louky, les).

S dětmi pracuje 8 pedagogů ( 2 učitelky mají ukončené rozšiřující studium pro uč. MŠ - speciání pedagogiku ), o prostory se starají 2 provozní pracovnice, o teplo a ohřev teplé vody topič, ve školní jídelně hospodaří 5 pracovnic - vaříme též pro děti základní školy a cizí strávníky.

Na školní zahradě je často využívané sportovní hřiště s umělým povrchem (rekonstr. 2007), 3 pískoviště, 1 oblázkoviště, domečky pro děti a altán pro dětské dopravní prostředky. Průlezky na zahradě kovové a v roce 2007 vybudována nová multifunkční průlezka dřevoplastová "Rudolf". V areálu zahrady je i venkovní krytý bazén s možností vytápění pro děti - rekonstrukce dokončena na jaře 2022. 

Třídy jsou vybaveny nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček a mají je na dohled i na dosah. Ve třídách jsou zabudovány ribstole, máme gymnastické míče, hopsadla, obyčejné míče, švihadla a i tímto podporujeme spontánní pohyb dětí.

Průběžně uveřejňujeme příspěvky v novinách, prezentujeme se na veřejnosti ( vítání občánků, setkání důchodců, karneval, Den dětí, přehlídka sborečků v Jičíně, festival Lomnická notička, pěvecká soutěž Novopacký slavíček, apod.)

Pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, náš školní program s názvem "Nejsem sám na světě". Jsme zapojeni do projektu " Se sokolem do života" . Máme zpracován i program pro prevenci sociálně patologických jevů, pracujeme s projektem "Já kouřit nebudu a už vím proč".

Provoz 6.30 - 16.30 hodin. 

Úplata za vzdělávání 420,- Kč měsíčně, děti s polodenní docházkou 230,- Kč.

Tradice naší školky

Oslavy narozenin dětí na třídách

Uspávání a probouzení broučků

Besídky pro rodiče nebo širokou veřejnost

Karneval pro děti a rodiče

Táborák

Rozloučení s předškoláky

Oslava dětského dne

Akce pro děti i rodiče dle zájmu a nápadů, např. cvičí celá rodina, tvořivá odpoledne